Slnko

          Naša centrálna hviezda, okolo ktorej obiehajú všetky planéty a ostatné telesá našej planetárnej sústavy. Slnečná sústava ako taká spolu so Slnkom vznikla približne pred 4,60 miliardami rokov z plynného mraku, ktorého stabilita bola narušená výbuchom...

Terestriálne (kamenné) planéty

Najmenšia planéta slnečnej sústavy je pomenovaná podľa posla bohov Merkúra (u Grékov Hermesa).  Bol najrýchlejší z bohov vďaka svojim okrídleným sandálom a z tejto jeho vlastnosti vyplýva meno tejto planéty. Pod povrchom posiatym krátermi sa nachádza roztavený plášť a kovové jadro, ktoré...
Planéta pomenovaná po Rímskej bohyni lásky je na pohľad krásna, no v skutočnosti je to horúce peklo žeravých plynov a drviaceho tlaku, až 90 násobne silnejšieho než na Zemi. Vrstva jedovatých plynov, z ktorých prší kyselina sírová sa tiahne približne do výšky 80 km nad povrch. Táto...

Zem

Tretia planéta od Slnka, ako najväčšia pevná planéta vznikla približne pred 4,56 miliardami rokov. Je to jedinečná planéta pretože má tečúcu vodu, ktorá pokrýva 2/3 jej povrchu. Avšak najúžasnejšia a najzaujímavejšia vec na nej je, že má život. Tak ako u Venuše, aj Zem má takmer...
Štvrtá planéta od Slnka, ktorá za svoju hrdzavú farbu povrchu vďačí obsahu železných oxidov. Táto farba ľuďom kedysi pripomínala krv, preto dostala meno po bohovi vojny. Medzi najzaujímavejšie objekty krvavej planéty patrí sopka Olympus Mons, ktorá je najväčšou sopkou v Slnečnej sústave....

Joviálne (plynné) planéty

Najväčšia planéta zo Slnečnej sústavy je pomenovaná podľa najvyššieho boha Jupitera, u Grékov známeho ako Zeusa. Piata planéta od Slnka má minimálny sklon osi, takže u nej ročné obdobia nenájdeme. Atmosféra Jupitera je bohatá na vodík, hélium a organické zlúčeniny ako je metán, etán,...
Šiesta planéta od Slnka, prezývaná aj najkrajšia, je pomenovaná podľa boha úrody. Najzaujímavejšou a najtypickejšou vecou na Saturne sú jeho prstence. Prvý ich  zaznamenal roku 1610 Galileo Galilei ako uši na oboch stranách. Neskôr, v roku 1655, Christian Huygens ich rozlíšil na pás,...
Táto planéta je pomenovaná podľa Rímskeho a Gréckého boha nebies, Urána. Typickosťou tohto joviálneho telesa je, že sa počas svojho obehu okolo centrálneho Slnka „kotúľa.“ Jeho sklon osi je 98°, čiže sa pohybuje svojím bokom. Táto pozícia je zrejme výsledkom kolízie s telesom podobnej...
Rodinu planét uzaviera plynný obor nazvaný podľa boha morí Neptúna (u Grékov Poseidóna). Je z planét najchladnejší, no aj tak zažíva ročné obdobia. Atmosféra a hlavne počasie Neptúna je veľmi zmätené a chaotické. Na planétu tak vzdialenú od Slnka má prekvapujúco dynamickú atmosféru,...