Merkúr

Najmenšia planéta slnečnej sústavy je pomenovaná podľa posla bohov Merkúra (u Grékov Hermesa).  Bol najrýchlejší z bohov vďaka svojim okrídleným sandálom a z tejto jeho vlastnosti vyplýva meno tejto planéty.

Pod povrchom posiatym krátermi sa nachádza roztavený plášť a kovové jadro, ktoré tvorí najväčšiu časť vnútornej stavby Merkúra. Prvé, čo by si človek všimol, keď by stál na Merkúre je tma a desivé ticho, ktoré spôsobuje riedka atmosféra. Vysoké teploty z veľkej blízkosti Slnka a chabá gravitácia nedovoľuje mu udržať si plynný obal. Na odvrátenej strane nájdeme stopové množstvá prvkov, ktoré sa rozptýlia pri vyššej teplote.

Merkúr navštívila jediná kozmická sonda a niesla meno Mariner 10. Pôvodnú dráhu smerujúcu k Merkúru narušila gravitácia Venuše a s oneskorením v roku 1974 preletela okolo Merkúra, jej najtesnejšia vzdialenosť bola 707 kilometrov.

Dĺžka dňa 59 dní
Dĺžka roka 88 dní
Priemer 4875 km
Teplota -180 °C až 430°C
Mesiace 0
Vzdialenosť od Slnka 57,9 mil. km/0,36 AU
Hmotnosť 1/18 hmot. Zeme
Gravitačná sila 2/5 gravit. Zeme
Hlavné atmosférické plyny Stopy kyslíka a sodíka