Celooblohovky

   Mesiac

   Slnko

   Blesky


 Akcie       - Spoločne do stratosféry

                 - Študijná a motivačná cesta so Slnkom spoločne

                 - Expedícia Vrchteplá 2014

                 - Deň otvorených dverí CVČ Včielka

                - Súťaž "Čo vieš o hviezdach?"

                - Expedícia Vsetín

                - Otvorenie astronomického krúžku 

                - Exkurzia Valašské Meziřičí