Zem

Tretia planéta od Slnka, ako najväčšia pevná planéta vznikla približne pred 4,56 miliardami rokov. Je to jedinečná planéta pretože má tečúcu vodu, ktorá pokrýva 2/3 jej povrchu. Avšak najúžasnejšia a najzaujímavejšia vec na nej je, že má život.

Tak ako u Venuše, aj Zem má takmer identickú vnútornú stavbu. Začína to železno-niklovým jadrom pevného charakteru, ktoré prechádza do roztavenej formy. Na ňom je pevný plášť z kremičitanových zlúčenín a jeho vonkajšia časť je poloroztavená. Na nej „plávajú“ litosférické dosky, čiže zemská kôra zložená z hornín. Naša atmosféra je mnoho stoviek kilometrov hrubá vrstva plynov. Vplyvom gravitačnej sily je atmosféra najhustejšia pri zemskom povrchu a s rastúcou výškou redne a klesá aj tlak. Hlavnou príčinou počasia je fakt, že Zem absorbuje viac slnečného tepla na rovníku ako na póloch. To spôsobuje zmeny atmosférického tlaku, čím vzniká systém vetrov.
 

Dĺžka dňa 23,93 h
Dĺžka roka 365,25 dňa
Priemer 12 756 km
Teplota 16 °C
Mesiace 1
Vzdialenosť od Slnka 149 597 870 km = 1 AU
Hmotnosť 6.1024 kg
Sklon osi 23,5 °
Hlavné atmosférické plyny Dusík, kyslík