Kontakt

Vedúci občianského združenia:  Marián Rečičár          

e-mail: recicarastro@gmail.com   tel. kontakt: 0904 984 827

Adresa: 
Mudroňova 16673
020 01 Púchov

E-mail:
peaklub@gmail.com
Google+